Studiedagar 16-18 april 2007 i Södertälje

 

Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) är en intresseförening för personer med ett yrkesmässigt intresse av att förebygga vårdrelaterade infektioner inom hälso-, sjuk- och tandvård. Ett av föreningens mål är att anordna utbildnings- och studiedagar med information och diskussion inom föreningens intresseområden. 

Som led i måluppfyllelsen samlas vi här i Södertälje, nu för åttonde året på hotell Skogshöjd, för de årliga studiedagarna i SFVHs regi. Som vanligt har Vårdhygieniska enheten i Linköping gjort ett fantastiskt arbete med de praktiska arrangemangen i samarbete med hotellets konferensavdelning. Ett stort tack. 

Programmet var innehållsrikt och oavsett yrkeskategori har under dessa dagar hittat flera programpunkter som kändes inspirerande och utvecklande.

Här nedan finns länk till program för studiedagarna.  

 

Program  för studiedagarna 2007

 

Föreläsarnas PowerPoint finner du i högerkolumnen.