Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer för personal inom vård och omsorg

 

Personal som handhar medicinteknisk utrustning ska utifrån Hälso- och sjukvårdslagens krav på att vården ska ha god hygienisk standard, kunna använda och välja validerade rengörings- och desinfektionsmetoder.
Utbildningen vänder sig till personal inom vård och omsorg som i sitt arbete använder spol- och diskdesinfektorer.

Information om utbildningen  finner du i huvuddokumentet Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektor för personal inom vård och omsorg  längre ned på sidan i rutan Dokument.

 

Utbildningen innehåller tio ämnesområden och består av två delar:
  1. Powerpoint presentation för varje ämnesområde
  2. Kunskapsunderlag - kompletterande text inom respektive ämnesområdet med referenser

 

Här nedan finner du alla tio ämnesområde under respektive ämne


1. RENGÖRING OCH DESINFEKTION

Powerpoint
Kompletterande text till Powerpointbilder

2. SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER

Powerpoint
Kompletterande text till Powerpointbilder

3. PROCESSKEMIKALIER

Powerpoint
Kompletterande text till Powerpointbilder

4. RENGÖRING OCH DESINFEKTION INOM TANDVÅRDEN

Powerpoint
Kompletterande text till Powerpointbilder

5. PLACERING AV GODS

Powerpoint
Kompletterande text till Powerpointbilder

6. PROCESSGODKÄNNANDE

Powerpoint
Kompletterande text text till Powerpointbilder

7. HANTERING AV GODS

Powerpoint
Kompletterande text till Powerpointbilder

8. KONTROLL OCH UNDERHÅLL

Powerpoint
Kompletterande text till Powerpointbilder

9. VALIDERING, FÖREBYGGANDEUNDERHÅLL OCH RUTINKONTROLL (framtagning av material pågår) 
Powerpoint
Kompletterande text till Powerpointbilder

10. LAGAR, FÖRESKRIFTER, DIREKTIV OCH STANDARDER

Powerpoint
Kompletterande text till Powerpointbilder


Utbildningsmaterial har tagits fram av expertis inom ämnesområdet och granskats av företrädare inom vård och omsorg. Utbildningsmaterialet kommer att revideras vid behov.

UPPHOVSMANNARÄTT

Svensk Förening för Vårdhygien äger utbildningsmaterialet.
Utbildningsmaterialet är tänkt att användas för individuell utbildning och/eller för personalgrupper inom berörd verksamhet. Utbildningsmaterialet får inte användas i kommersiella sammanhang utan SFVH:s godkännande. Däremot är du välkommen att använda materialet om du uppger vem som är upphovsmannen.