Anmälan till medlemskap

Rätten till medlemskap i sektionen för hygiensjuksköterskor har medlem i SFVH som är legitimerad sjuksköterska, anställd som hygiensjuksköterska och arbetar vid eller som i tjänsten har organisatorisk tillhörighet till en vårdhygienisk expertenhet där möjlighet till fortbildning och kompetensutveckling inom det vårdhygieniska kunskapsområdet finns.

I höger kolumn finns anmälningsblankett för nya medlemmar samt aktuell information.

Vid frågor så kontakta sektionens kassör/sekreterare.