Anmälan till medlemskap

Du som är legitimerad sjuksköterska och anställd vid en vårdhygienisk enhet är välkommen som medlem i Svensk Förening Vårdhygien (SFVH). Eftersom hygiensjuksköterskesektionen är under omstrukturering så ansöker man endast medlemskap i SFVH.

Du ansöker om medlemskap via länk på SFVH:s hemsida. https://sfvh.se/medlemskap

Vid frågor så kontakta sektionens kassör Anna Lunde  anna.lunde@skane.se