Presentationer från Hygiendagarna 2016

Publiceras fortlöpande. Om föreläsarnamnet är blått så är presentationen publicerad.

Klicka på föreläsarens namn så öppnas presentationen.

Måndag 18 april

Vårdhygien inom djursjukvården – teori och praktik

Christina Thörn

Maria Tholander-Hasselrot

Silver i vården

Susanne Sütterlin

Åsa Melhus

Information om kommande magisterutbildning i Folkhälsovetenskap - Smittskydd och vårdhygien, vid Högskolan i Skövde

Alexandra Krettek och Christina Karlén

Tisdag 19 april

Infartsrelaterade infektioner

Fredrik Hammarskjöld (CVK och artärkatetrar)

Sophie Lindgren och Maria Tiger

Fredrik Hammarskjöld (PVK)

Djur i vården

Birgitta Lytsy

Låneinstrument

Mari Banck

Onsdag 20 april

Sterilcentral

Birte Oskarsson

Lena Nilsson och Gunvor Åkerfeldt

HITÅT

Peter Lundholm

Luftfuktighet

Jenny Olofsson

Vårdrelaterade infektioner i tandvården

Suzana Lundholm

BOV

Rolf Lundholm