Årsmöte 2018

SFVH:s årsmöte 2018 hölls den 21 mars på Aros Congress Center, Västerås. Till höger hittar du årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse för 2017 - 2018, revisionsberättelse, en motion till årsmötet och styrelsens yttrande över denna samt styrelsens förslag angående årsavgift 2019.