Styrelsen

Styrelsens sammansättning och uppgifter (ur §§ 21 och 22 i SFVH:s stadgar):

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt sex övriga ledamöter. Styrelseledamot får inneha samma post högst tre på varandra följande mandatperioder.

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska tillvarata medlemmarnas intressen. 

Ingemar Qvarfordt (ordförande)

ingemar.qvarfordt@gu.se

Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset och
Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Guldhedsgatan 10A, plan 3
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 46 Göteborg

Tel: 031-342 49 15

Mobil: 073-615 25 95

 
Ann Tammelin (sekreterare)

ann.tammelin@sll.se

Vårdhygien Stockholm
Jägargatan 20, plan 6 
Södersjukhuset 
118 83 Stockholm 


Tel: 08-616 39 21 
 
 
Lena Engman (kassör)

Lena deltar f.n. inte i styrelsearbetet. Hon ersätts av adjungerade kassören Elisabeth Eriksson Gebring.

elisabeth.eriksson.gebring@vgregion.se

 

 

 
Carina Hartmann

carina.hartmann@sll.se

Vårdhygien Stockholms län 
Karolinska Universitetssjukhuset, 
Huddinge M99, 
141 86 Stockholm

Tel: 08-585 830 32

 
Carin Jakobsson

carin.jakobsson@telia.com

Folktandvården Gotland

Mobil: 072-018 88 97

 

 

 

 

 
Pontus Lomvall

pontus.lomvall@skane.se

VO intensiv- och perioperativ vård  

Steriltekniska enheten Lund/Malmö

Skånes universitetssjukhus

Getingevägen 2

Mobil: 076-887 09 34

 
Gunnar Hagström

gunnar.hagstrom@regionorebrolan.se

Vårdhygien Region Örebro län

Universitetssjukhuset

701 85 Örebro

Mobil: 076-110 52 88

 
Monica Palmö

monica.palmo@ltblekinge.se

Specialisttandvård och orofacial medicin  
Blekingesjukhuset 
371 85 Karlskrona

Tel: 0455-73 64 80 
Mobil: 073-447 15 55

 
Maria Tholander-Hasselrot

maria.tholander.hasselrot@dv.sjv.se

 

 

 

 

 

 

Dokument