Kompeternsbeskrivning för personal inom vårdhygien och smittskydd - rapport från SFVH 

Kompetensbeskrivningarna har tillkommit för att tydliggöra vilket yrkeskunnande smittskydds- och vårdhygienisk expertis (smittskyddsläkare, smittskyddssjuksköterska, hygienläkare, hygiensjuksköterska) behöver för sin yrkesutövning. Kompetensbeskrivningarna kan även vara vägledande vid planering av utbildning för smittskydds- och vårdhygienisk expertis.

Kompetensbeskrivningarna redovisar varje personalkategoris speciella yrkesområde försig.