Hygien i Tandvården, Åtgärder och Tankar


Våren 2009 fick arbetsgruppen HITÅT i uppdrag av SFVH att undersöka problematiken i tandvårdens kanylhantering.

Syftet var att skapa konsensus kring hantering av injektionskanyler i samband med patientbehandling inom tandvården utefter AFS 2005:1 (Arbetsmiljöverkets författningssamling), eftersom tandvårdens system skiljer sig från övrig sjukvård.
Målet var att:

Tillgodose behovet av samsyn i tandvården kring hantering av injektionskanyler.
Skapa konsensusuttalande om hantering av injektionskanyler med medverkande från: offentlig och privat tandvård, tillverkare av dentalprodukter, återförsäljare och myndigheter.
Utvärdering av, på marknaden förekommande, produkter.
Få ökat fokus på denna problematik ute på klinikerna.
Identifiera vårdgivarens/arbetsgivarens ansvar.

Läs mer i HITÅT slutrapport och se på tillhörande filmer som har tagits fram i anslutning av rapporten.

Här nedan finner du länkar till filmer som presenteras i HITÅT slutrapporten 2011. Filmerna ligger länkade från YouTube.

Film Ronvig

Film Kanylhållare

Film Insafe

Film Danylen

Film Ultra Saftey plus