Hygiendagarna 2018 kommer hållas i Västerås den 20 - 22 mars

Välkommen!

 

Hygiendagar ska:

Utgöra ett forum för ämnes och kunskapsutveckling inom vårdhygien.
Stärka kompetens/samverkan och erfarenhetsutbyte inom föreningen.
Stimulera till forskning, utveckling och fortbildning.

I kolumnen till vänster hittar du föredrag som hållits under studiedagar/hygiendagar. Föredragen finns under det år då de hölls.

Hygiendagarna är öppna för föreningsmedlemmar.

Några bilder från Hygiendagarna 2017

  

 
 

Dokument