Hygiendagarna 2018 kommer hållas i Västerås den 20 - 22 mars

Välkommen!

Nu kan du anmäla dig till Hygiendagarna 2018. Klicka på länken

www.trippus.net/event-hygiendagarna2018

Programmet kommer bl.a. innehålla:

  • Neonatalvård
  • Vatten inom hälso- och sjukvård och tandvård
  • Ny SIS-standard som ersätter FYFFE
  • ISO-certifiering av sterilcentraler
  • Utlokalisering av kirurgi
  • Kirurgi i allmäntandvård
  • Utdelning av Svenska Hygienpriset 2018

Hygiendagar ska:

Utgöra ett forum för ämnes och kunskapsutveckling inom vårdhygien.
Stärka kompetens/samverkan och erfarenhetsutbyte inom föreningen.
Stimulera till forskning, utveckling och fortbildning.

I kolumnen till vänster hittar du föredrag som hållits under studiedagar/hygiendagar. Föredragen finns under det år då de hölls.

Hygiendagarna är öppna för föreningsmedlemmar.

Några bilder från Hygiendagarna 2017

  

 
 

Dokument