Vad gör SFVH i standardiseringsfrågor?

SFVH är medlem i SIS (Standariseringen i Sverige). Det ger oss möjlighet att

  • delta i tekniska kommittéer som utarbetar standarder och tekniska specifikationer
  • besvara remisser gällande standarder

Standardiseringsarbetet ger oss möjlighet att påverka den vårdhygieniska kvalitén hos medicintekniska produkter.

Deltar i SIS-TK (teknisk kommitté)

För deltagande i TK betalas en årlig deltagaravgift på 10.000 - 25.000 kronor. SFVH deltar för närvarande i en teknisk kommitté:

SIS TK 527 - Renhet i operationsrum.

Besvarar SIS-remisser

SFVH får samtliga remisser som gäller standarder inom hälso- och sjukvård och tandvård.

I rutan Dokument till höger finns en lista över inkomna remisser. Klicka på listan och sedan på länk i listan för att komma till den remiss du vill besvara. I listan är remisserna grupperade efter ämnesområden (tandvård; rengöring, desinfektion och sterilisering; vätskor, gaser och medicintekniska produkter).

För att lämna synpunkter: Skriv ner dina synpunkter i ett mail som du skickar till carina.hartmann@sll.se (eller i en fil som du bifogar mailet). Ditt namn kommer inte att synas i SFVH:s svar till SIS, men dina synpunkter är viktiga för att SFVH ska kunna lämna ett remissvar byggt på vårdhygienisk kompetens.
 
Carina Hartmann är styrelsens handläggare av SIS-remisser. Carina tar emot remisser från SIS och lämnar föreningens svar till SIS. Föreningens svar består av de synpunkter som kommit in från medlemmarna.

Dokument

Inkomna remisser 2017

Lista med länkar till remisser och remissförslag t.o.m. 20 augusti