Smittrisker - ny föreskrift på remiss från AV

 
Arbetsmiljöverket (AV) har tagit fram ett förslag till ny föreskrift med rubriken Smittrisker. Den nya föreskriften ska ersätta AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet.
SFVH har fått förslaget på remiss och styrelsen vill nu få in synpunkter från medlemmarna för att kunna lämna ett remissvar till Arbetsmiljöverket.
Skicka dina synpunkter till styrelsen@sfvh.se senast den 8/12 2017.
Här nedan kan du hämta förslaget till ny föreskrift och konsekvensutredning (där bakgrund och syfte med förslaget beskrivs). Klicka på respektive ord.

Arkiv