Nationell grupp för vårdhygienfrågor inom humansidan

En nationell grupp som samlar de aktörer på nationell nivå som arbetar med vårdhygien inom humansidan bildades år 2013. 

Syftet med gruppen var att deltagarna tillsammans skulle identifiera viktiga och aktuella frågor inom det vårdhygieniska området, hålla varandra informerade om aktiviteter som planeras inom området och vid behov föreslå och samordna gemensamma satsningar.

I gruppen deltog Svensk Förening för Vårdhygien, Sveriges Kommuner och Landsting, Folkhälsomyndigheten, Smittskyddsläkarföreningen och Socialstyrelsen. Folkhälsomyndigheten var sammankallande och stod som värd för mötena. Det första mötet hölls den 19 februari 2013.  Gruppen lades ner efter mötet den 24 oktober 2017.