Film om influensa 

Skapad av Vårdhygien, Skaraborg november 2017

Influensa - att förhindra smittspridning  https://www.youtube.com/watch?v=qukwYRVGJmg

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Undervisningsmaterial om Basala hygienrutiner.

Vid hygiensjuksköterskesektionens årsmöte i april 2016 tog Linda Hallberg, hygiensjuksköterska på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, emot Sterisols stipendium. Stipendiet användes till att producera en film som bygger på Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg.

Full version

 

 

Inledning                https://www.youtube.com/watch?v=IFM3o28GCvU

Handdesinfektion https://www.youtube.com/watch?v=rKznnjyukcY

Handtvätt               https://www.youtube.com/watch?v=RjorAqxRui8

Handskar               https://www.youtube.com/watch?v=ntq7JGvngEo

Skyddsförkläde     https://www.youtube.com/watch?v=S7qAjOhrK38

Klädregler             https://www.youtube.com/watch?v=VBVEYxA7uao