Styrelsens medlemmar

 

Ordförande:

Sofia Wetterbrandt

Kontaktperson för: SFVH, svensk sjuksköterskeförening och Nordiska samarbetet.

Telefonnr: 010-2425991, 0725-54 71 21

 Mejl: sofia.wetterbrandt@rjl.se 

 

Vice ordförande: 

Caroline Johansson

Telefonnr: 0490-86702

mejl: caroline.johansson2@regionkalmar.se 

 

 

Sekreterare:

Susanna Lundvall

Telefonnr:  0470-587557, 0767-259678

Mejl: susanna.lundvall@kronoberg.se

 

Vice sekreterare:

Marlene van Doesburg

Kontaktperson för: Riksförening för operationssjukvård

Telefonnr: 031-342 4682, 0700-823477

Mejl:  marlene.vandoesburg@vgregion.se

 

Kassör:  

Anna Lunde

Kontaktperson för: Medlemslistor

Telefonnr: 044-3091911

Mejl: anna.lunde@skane.se 

 

Suppleant: 

Mats Pergert

Telefonnr: 08-12314534, 070-7374534

Mejl: mats.pergert@sll.se