Styrelsens medlemmar

Ordförande:

Sofia Wetterbrandt

Kontaktperson för: SFVH, svensk sjuksköterskeförening och Nordiska samarbetet.

Telefonnr: 010-2425991, 0725-54 71 21

 Mejl: sofia.wetterbrandt@rjl.se 

Vice ordförande: 

Marlene van Doesburg

Kontaktperson för: Riksförening för operationssjukvård

Telefonnr: 031-342 4682, 0700-823477

Mejl:  marlene.vandoesburg@vgregion.se

 

Sekreterare:

Hanna Wahlqvist 

Telefonnr:  08-123 130 85

Mejl: hanna.wahlqvist@sll.se

 

Vice sekreterare:

Lotta Osbeck

Kontaktperson för: stipendier

Telefonnr: 031-342 4495, 076-8092118

Mejl: lotta.osbeck@vgregion.se 

Kassör:  

Anna Lunde

Kontaktperson för: Medlemslistor

Telefonnr: 044-3091911

Mejl: anna.lunde@skane.se 

Suppleant: 

Inger Andersson

Telefonnr: 0910-770656

Mejl: inger.e.andersson@regionvasterbotten.se