Internationellt engagemang

Internationellt engagemang ska vara ett utvecklingsinstrument för medlemmarna i sektionen och för styrelsens verksamhet. Det ska ses som en investering och bör jämföras med andra aktiviteter som kompetensutveckling, kvalitetsutveckling med mera. Syftet med det internationella engagemanget är också att långsiktigt skapa ett mervärde för medlemmarna och den egna verksamheten och för kunskapsområdet.

Internationellt engagemang kan vara av många olika slag:

  • Deltagande i internationella forum för utbyte och påverkan

  • Medverkan i internationella projekt

  • Omvärldsbevakning och informationsspridning

  • Deltagande som talare i europeiska och internationella konferenser och seminarier

  • Nätverksbyggande och vänregionsutbyte.

Hygiensjuksköterskesektionen deltar i följande internationella nätverk och engagemang:

  • Nordiska samfundet för vårdhygien (nsfh.net)

  • Posteraktiviteter, föreläsare och stipendiater vid internationella konferenser bl.a. IFIC och APIC

  • Rekommenderar UNICEF:s hygienpaket som present till föreläsare vid sektionens studiedagar